วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551

JDK History

JDK History

1996- Jdk 1.01998- Jdk 1.1
1999- Servlet & JSP
---------------------------------------------------------------------------
2000- Java 2 Platform (J2EE, J2SE, J2ME)
Jdk 1.2
2003 – Jdk 1.3
2004 – Jdk 1.4

2005 – Jdk 1.5 (Java 5)
2007 – Jdk 1.6

J2EE IDE
- Eclipse 3.4 (Open Source)
- Oracle JDeveloper 10.3.2 (Free)
- IBM WebSphere Studio 6.2
- Sun NetBeans 6.1 (Open Source)J2EE Server
- Apache Tomcat 6
- JBoss 4.2
- Oracle 10g AS
- IBM WebSphere Application Server 6.2
- Sun Java Enterprise System (เดิม เป็น iPlanet, SunONE)
- NetBean Glassfish (Open Source ถ้าเป็น Commercial จะเป็น Sun Java Enterprise System)
- BEA WebLogic


Tools
.Net
Java
C/C++
PHP

ไม่มีความคิดเห็น: